Studentët e ardhshëm

Kolegji Europian i Kosovës organizon dy afate të regjistrimit të studenteve të rinj :
 

Afati i parë zakonisht fillon me 15 qershor dhe vazhdon deri me 15 korrik .

Afati i dytë zakonisht fillon me 1 shtator dhe zgjat deri me 30 shtator.