Tarifat e shkollimit

Me qëllim të avasimit të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës si dhe promovimit të programeve të studimit Kolegji “Europian i Kosovës” ka caktuar tarifa shkollimi solide, të përballueshme për studentët në Kosovë.


Tarifat e shkollimit janë të bazuara në disa parime themelore :
- Tarifa shkollimi konkuruese në Kosovë dhe në rajon.
- Mundësi pagese deri në 12 këste.
- Bursa studimi për student të dalluar deri në 100% .
- Tarifa shkollimi me ulje çmimesh për kategori të veçanta (pjesmarrësit e UÇK-së; Fëmijët e dëshmorëve të kombit; invalidët e luftës; personat e hendikepuar; studentët nga e njejta familje, personat me gjendje të rëndë sociale, etj).

 

PAGESA NË PROGRAMET BACHELOR ËSHTË : 999 EUR/VITI AKADEMIK + shpenzimet administrative