Orari

Orari i ligjeratave.

Kolegji Europian i Kosovës për studentët e tij organizon ligjerata dhe ushtrime të rregullta sipas programeve të studimeve.
Ligjeratat dhe ushtrimet mbahen për grupe të vogla të studentëve ; ligjeratat deri në 25 student , ndërsa ushtrimet deri në 15 student.
Për studentët jo të rregullt -pa shkëputje nga puna , organizohen ligjerata dhe ushtrime në orët e mbrëmjes dhe gjatë ditëve të vikendit.

Orari i provimeve

Afate të rregullta:
- Afatin e Janarit  (që fillon prej 20 Janar deri më 15 Shkurt).
- Afatin e Qershorit (që fillon prej 5 Qershorit deri më 30 Qershor) dhe
- Afatin e Shtatorit (që fillon prej 1 deri më 30 Shtator)

Afate jo të rregullta :
- Afatin e Nëntorit (që fillon prej 10 Nëntor deri më 30 Nentor.)
- Afatin e Prillit (që fillon prej 1-30 Prill)
 

Paraqitja e provimeve:

- Për afatin e Janarit prej 15-20 Janar

- Për afatin e Prillit prej 25-30 Mars

- Për afatin e Qershorit prej 1-5 Qershor
- Për afatin e Shtatorit prej 20-30 Gusht
- Për afatin e Nëntorit prej 1-5 Nëntor