Produktet informative

Kolegji Europian i Prishtines ka një numër të produkteve informative që krijojne mundesin e informimit per institucionet dhe komunitetin jo vetem ne nivel naciona por edhe nderkombetare sic jane :


- Broshurat informative per Kolegjin në gjuhën shqipe.