Pse të studioni tek ECK ?

 

Cilat janë benefitet e të qenit student në Kolegjin Europian të Kosovës ?

TRANSFERIMI
Studentët e dalluar kanë mundësi që në vitin e fundit të studimeve të transferohen në Universitete ndërkombëtare .

 

PERKRAHJE E VAZHDUESHME
Studioni në një ambient ku qasja direkte me profesorët dhe konsultimet janë prioritet .


Zhvillim Kariere
Ndërtoni një portofolio të begatë të aftësive dhe eksperienca të ndryshme e cila do ju nevojitet për të ardhmën në bashkëpunim me zyrën për Zhvillim.


Gjuha Angleze

Mëso gjuhën angleze nga stafi ndërkombëtar .
 

Staf ndërkombëtar
Mëso nga profesorë të ndryshëm ndërkombetar , të cilët me vete sjellin kultura të ndryshme dhe një experience më ndryshe nga se je mësuar.

PUNËSIMI

Zhvillo aftësite për kritike , analizë dhe komunikim të cilat ju mundësojnë punësim më të lehtë dhe karrierë të suksesshme.