Shtepia botuse

Shtëpia botuese “ECK  PRESS”

Veprimtaria botuese dhe publikimet shkencore në Kolegjin Europian të Kosovës kanë  një prioritet të veçantë në kuadër të zhvillimeve akademike.  Në funksion të zhvillimit të veprimtarise botuese akademike dhe shkencore është themeluar edhe Shtëpia botuese”ECK- PRESS”. Të gjitha publikimet akademike dhe shkencore brenda Kolegjit Europian të Kosovës përgatiten dhe botohen nga Shtëpia botuese “ECK- PRESS”.