Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare ka për qëllim nxitjen e krijimit të partneriteteve ndërkombëtare për mundësitë globale të transformimit dhe programeve.Si pjesë e përkueshtueshmërisë së Kolegjit Europian të Kosovës drejt edukimit global, Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare ofron programin për shkëmbimin e studentëve dhe mundësitë tjera të programit veror ndërkombëtar,praktika profesionale jashtë vendit dhe programe të ndryshme ndërkombëtare për hulumtime.Duke filluar këtë udhëtim ne do të ekspozohemi ndaj komunitetit më të dalluar ndërkombëtar,kulturave dhe praktikave përtej limiteve.

Eksperienca juaj e jashtme është një investim për të ardhmen tuaj dhe kërkon planifikim të rregullt, menaxhim dhe përkushtim.Theksojmë rëndësinë dhe besueshmërinë që studentët duhet të kenë mundësinë për pjesëmarrje në programe duke marrë parasysh politikën e pranimit. Kjo do të thotë që Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare do të i’u mbështes në identifikimin e programit i cili ju përshtatet dhe të mbështes me fonde eksperiencën tuaj,subjekt i takimeve tuaja me kriterin e programeve për pjesëmarrje dhe fleksibilitetin për konsiderata tjera.