Partnerët

European Association
CEEPUS III
Universiteti Europian i Tiranës

 Në progres

Pearson Test of English

Authorized Test Center
Angli, UK

Universiteti Marin Barleti
EMUNI University

 Slloveni

Ss.Cyril and Methodius University

Institute for Sociological,Political and Juridical Research

IAPSS

International Association for
Political Science Students

Manhattan Ins. of Management

New York, United States

EIPASS

Authorized Test Center

International University of Travnik

 Bosne dhe Hercegovinë

Nigde University

Turqi

Instituto de Estudos Superiores

 Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Portugali

Asociacioni i Bibliotekave

 Asociacioni i Bibliotekave Elektronike të Kosovës

World Education Research Assoc.
NLB BANK
TEB BANK
EARLI

European Association for Research on Learning...

International E-Learning Ass.

International E-Learning Association

ICDE
TOELF ITP

 Authorized Test Provider

TOEIC

 Authorized Test Provider

EUCEN
APPK

 Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit

Universiteti Eqrem Çabej

Shqipëri

Selcuk University

 Turqi

SDMI

 Francë

Varna Free University

 Bullgari

Aleanca Kosovare e Biznesit

Kosovë

InfraKOS

 Kosovë

TALK. France

 Francë

Këshilli i Klubeve Rotary

 Kosovë

VALA
ISSBS

 Slloveni

International Balkan University

 Maqedoni

SOLID shoes

Largest shoe manufacturer in Kosovo

GEA College

 Slloveni

Varna University of Management

 Bullgari

Wisdom University
VCC EU