Zyra e Zhvillimit

Zyra e zhvillimit akademik ka për qëllim të promovojë dhe të zbatojë objektivat e sistemit të Bolonjës nnë Kolegjin Europian të Kosovës, me qëllim të integrimit në hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Zyra zhvillon dhe menaxhon shërbimet profesionale, projektet dhe partnershipin e Kolegjit Europian të Kosovës.

Qellimi ynë është të jemi një nga prijësit në ofrimin e shërbimeve, projekteve dhe partnershipit jo vetëm në Kosovë, po dhe në rajon e më gjerë në Evropë.