Departamenti për shërbime

Departamenti për shërbime brenda Kolegjit Europian të Kosovës ofron salla të përshtatshme për mbajtjen e Trajnimeve , Seminareve,Konferencave, etj.Me një ambient modern dhe me lokacion në qendër të Prishtinës ,plotëson të gjitha standartet per akomoditet dhe cilësi.
 

Salla me kapacitete nga më të ndryshmet :

Salla të vogla Kapaciteti x3 ( 15 persona )
Salla të mesme Kapaciteti x3 ( 25 persona )
Salla të mëdha x3 ( 50 persona )
Salla e IT-s ( 16 persona )
Salla e Konferencave ( 10 persona )

...