Eventet -

02-12-2014

TRAJNIMI “ ZHVILLIMI I AFTËSIVE PËR PUNËSIM ”

Kolegji Europian i Kosovës në bashkëpunim me HANDIKOS organizon trajnimin “ ZHV