Akreditimi

Kolegji Europian i Kosovës është akredituar për periudhen 3 vjeçare prej dt. 1 Tetor 2014 deri më dt: 30 Shtator 2017 sipas vendimit nr.553/14, dt.04.07.2014 nga Agjecioni i Akreditimit i Kosovës , për programet e studimeve :

Programi Ekonomik dhe Menaxhment (180 ECTS)

- Menaxhment.
- Banka, Financa dhe Kontabilitet.
- Teknologji Informative për Biznes.

Programi : Juridik i përgjithshëm (240 ECTS)