Kontakti

Telefon dhe Fax:

Tel: +381 38 22 28 28

Tel: +377 44 97 28 28

Tel: +386 49 87 28 28

Address:

Rruga : Gustav Mayer nr.19

( Afer parkut te qytetit )

Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës.

e-mail:

info@eck-edu.org