Stafi

Stafi  menaxhues:

-
Prof.Dr. Enver Mehmeti, Kryetar i Bordit Drejtues

- Prof. Dr. Ali Bajgora,  Rektor  i Kolegjit;
- Prof. Dr. Naser Ahmeti & Peter G. Pongratz, Programi Ekonomi dhe  Menaxhmentit
- Prof. Dr. Hazer Susuri, Programit Juridik
- Prof. Dr. Musa Limani & Vanessa Hughes, Udhëheqës të Institutit për Hulumtime dhe Shkencë
 

Stafi  akademik:

Kolegji Europian i Kosovës  ka Stafin akademik mësimdhënës që përbëhet nga: profesorë dhe ligjërues të rregullt,  profesorë  vizitorë dhe  bashkëpuntorë të jashtëm  profesionalë – shkencorë.

Stafi  akademik i Kolegjit ka 35 profesorë  vendorë dhe ndërkombëtarë me një përvojë  të gjatë akademike e shkencore jo vetëm në institucione vendore në Kosovë, por edhe ne universite ndërkombëtare në shtete të ndryshme evropiane e më gjerë.

Dr. Musa Limani
Dr. Enver Mehmeti
Dr. Afrim Loku
Dr. Naser Ahmeti
Dr. Idriz Kovaci
Dr. Efrolim Hajra
Dr. Seadin Xhaferi
Dr. Imer Zenku
Dr. Gjilnaipe Bexheti
Dr. Naim Baftiu
Dr. Kajtaz Bllaca
Dr. Ali Bajgora
Dr. Qerim Qerimi
Dr. Bedri Muhadri
Dr. Memet Memeti
Dr. Hazër Susuri
Dr. Kajtaz Bllaca
Dr. Ylber Aliu
Dr. Besim Kelmendi
MA. Bekim Sejdiu (Ph.D cand)
Msc. Fatlum Gogiqi (Ph.D cand)
Msc. Artan Mazrekaj (Ph.D cand)
Msc. Shpresim Vranovci (Ph.D cand)
Msc. Muhamed Koliqi (Ph.D cand)
Msc. Zena Pacolli
MA. Nadire Shehu (Ph.D cand)
MA. Miranda Bunjaku (Ph.D cand)
Msc. Kosovare Alaj
Msc. Idriz Hoxha
Msc. Dukagjin Hyseni
MA. Sokol Gashi
MA. Sokol Zogaj
MA. Besa Tmava-Berbatovci
Msc. Ermal Çitaku
Msc. Astrit Emini
Mr. Qenan Qerimi (Ph.D cand)
MA. Elinda Humolli
MA. Besnik Murati (Ph.D cand)
MA. Muhamed Jusufi
MA. Valmira Hasanaj
MA. Fahri Bajgora
MA. Bukurie Blakçori
Mr. Mehbi Goxhuli
MA. Selvete Tahiri
MA. Endrit Binakaj
Mr. Hajrullah Mustafa
(Bashkëpuntorë shkencorë)
Msc. Besnik Duriqi (Bashkëpuntorë shkencorë)