Promovimi i botimeve të Kolegjit Europian të Kosovës për vitin akademik 2016/17

Të Premten me datë 31 Mars 2017 në ambientet e ECK-së eshte mbajtur promovimi i botimeve të titujve akademik dhe hulumtimeve shkencore të Kolegjit Europian të Kosovës për vitin akademik 2016/17. Hulumtimet shkencore janë realizuar nga studentët e ECK-së nën mentorimin dhe bashkëpunimin e profesorëve ndërsa gjatë promovimit pjesëmarrësit kishin mundësi të marrin informata më të hollësishme edhe rreth përmbajtjes së librave nga autorët njëkohësisht profesorë të Kolegjit Europian të Kosovës .

Më poshtë gjeni listën e botimeve:

1.HYRJE NË SHKRIM AKADEMIK - Prof. Dr. Ali Bajgora
2.E DREJTA KUSHTETUESE - Prof. Dr. Hazër Susuri
3.ECK NTERNATIONAL JOURNAL/ REVISTA SHKENCORE Nr. #1, #2, #3
4.REVISTA STUDENTORE #2 #3
5.BOTIMET E VEÇANTA TË HULUMTIMEVE SHKENCORE TË STUDENTËVE TË KOLEGJIT EUROPIAN TË KOSOVËS:
a.Ndikimi i faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm në zhvillimin e biznesit në Kosovë
b.Arsimi,punësimi dhe zhvillimi i tregut të punës
c.Roli dhe ndikimi i menaxhimit modern në favor të rritjes së efektivitetit të bizneseve Kosovare”
d.Niveli i kënaqëshmërisë së qytetarëve me shërbimet e organeve të administratës shtetërore
e.Shkaqet e aksidenteve në komunikacionin rrugorë
f.Parandalimi i vjedhjes së automjeteve


ECKPRESS

Kaltrina