A dëshironi të studioni falas dhe jetoni për një semestër në qytetin e bukur të Ljublanës ?

A dëshironi të studioni falas dhe jetoni për një semestër në qytetin e bukur të Ljublanës. Kolegji Europian i Kosovës në bashkëpunim me GEA College nga Slovenia ofron mundësi për gjithë studentët e ECK-së që të transferohen në Ljublanë.

Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar fton të gjithë studentët e interesuar për shkëmbim semestral në GEA College (http://gea-college.si) në Ljublanë, Slloveni. Në bazë të marrëveshjes për shkëmbim të stafit dhe studentëve, Kolegji Europian i Kosovës për vitin akademik 2017/18 fton të gjithë studentët e interesuar për transferim në GEA College në Ljublanë për semestrin veror.  Në kuadër të bashkëpunimit në mes të dy institucioneve, studentët e Kolegjit Europian të Kosovës mund të transferohen për studime në GEA College në semestrin veror. Ajo cfarë e bën të veçantë këtë bashkëpunim është fakti se studentët e ECK-së mund të vazhdojnë studimet në GEA College falas.

Deadline për aplikim: 30 Tetor 2017.

Lëndët e semestrit veror që studentët mund të ndjekin janë si në vijim.