Konkursi për studentë

Në bazë të Statutit dhe Vendimit të Bordit Drejtues të datës 09.07.2014, Kolegji Europian i Kosovës, në Prishtinë
SHPALL

K O N K U R S

Për regjistrim të studentëve në vitin akademik 2014/2015 në këto programe studimi:


EKONOMIK DHE MENAXHMENT

1. Menaxhment
2. Banka, Financa & Kontabilitet
3. Teknologji Informative për Biznes

JURIDIK I PËRGJITHSHËM

1. Administrativo-Kushtetues
2. Juridiko-Penal
3. Juridiko-Civil
4. Juridik-Financiar
 

Mënyra e studimeve: të rregullt & Pa shkëputje nga puna

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim :

Diploma & Deftesat e shkollës së mesme ,
Kopja e letërnjoftimit ,
Certifikata e lindjes ,
2 fotografi.

KLIKO KETU PER TE SHKARKUAR SHPALLJEN !