Kolegji Europian i Kosovës dhe NIGDE University

Kolegji Europian I Kosovës nënshkruan marrëveshje inter-institucionale me NIDGE University në kuadër të Erasmus+ për shkëmbimin e studentëve. Tani e tutje studentët e Kolegjit Europian të Kosovës pervec vendeve evropiane mund të transferohen dhe ne Nidge university permes programit Erasmus+.

Erasmus është program i Unionit Evropian për shkëmbimin e studentëve I themeluar në vitin 1987.Erasmus+ eshte program I ri I cili kombinon të gjitha skemat e fushave të edukimit,trajnimeve, sporteve dhe programeve për të rinj I cili ka filluar implementimin në janar të 2014.

ECKPRESS