Marrëveshje bashkëpunimi me International University of Travnik

Kolegji Europian i Kosovës në përputhje me objektivat për bashkëpunim ndërkombëtar dhe synim të krijimit të mundësive për studime cilësore vjen edhe me një marrëveshje bashkëpunimi të një rëndësie të veqantë. Tani e tutje International University of Travnik do të jetë partner i Kolegjit Europian të Kosovës në projekte dhe aktivitete të ndryshme akademike. Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar na njofton se ky nuk do të jetë lajmi i fundit nga kjo zyre për muajin Janar.
ECKPRESS