E Shtunë: Vizitë studimore në Kompaninë “FRUTEX”

Kolegji Europian i Kosoves në kuadër të programit akademik do të organizoj vizitën studimore për student dhe staf akademik me datë 28.03.2015 (E Shtunë ) në kompaninë prodhuese të pijeve “ FRUTEX – GOLDEN EAGLE “ në Suharekë.
Kolegji Europian i Kosovës fton të gjithë studentët që të jenë pjesë e kësaj vizite studimore tek kompania prodhuese, FRUTEX në Suharekë. Qëllimi i vizitës studimore të studenteve në këtë kompani biznesore ështe mësimi praktik lidhur me organizimin, menaxhimin dhe zhvillimin e një kompanie të suksesshme.

Shpenzimet e Transportit mbulohen nga Kolegji Europian i Kosovës.

Agjenda e vizitës studimore :

09:45h - Nisja nga Kolegji Europian i Kosovës
11:00h - Arritja në Kompaninë FRUTEX – GOLDEN EAGLE në Suharekë.
11:00h - 12:30h- Vizita në Kompaninë FRUTEX – GOLDEN EAGLE në Suharekë
12:30h -13:00h - Nisja në Prizren
13:00h -14:30h - Kohë e lirë në qytetin e Prizrenit
15:00h - Nisja për në Prishtinë

Lusim të gjithë studentët dhe stafin akademik që të konfirmojnë pjesmarrjen e tyre përmes emailit apo dhe numrave të telefonit.


ECKPRESS