Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Kolegjit Europian të Kosovës dhe Asocitia D.G.T.

Suksesi i radhës për Kolegjin Europian të Kosovës, përkon me marrëveshjen e parë për vitin 2016, e cila kalon kufijt vendor dhe lidh një bashkëpunim me sfond Europian ndërmjet Kolegjit Europian të Kosovës dhe Asocitia D.G.T (Bukuresht,Romani). Me anë të kësaj marrevëshje bashkëpunimi Kolegji Europian i Kosovës synon ti ngritë vlerat akademike dhe të hapë rrugë të reja për studentet e saj drejt Evropës, duke pasur për fokus që gjatë vitit 2016 të vazhdoj rritjen e bashkëpunimit në projekte të ndryshme ndërkombëtare edhe më tutje.
ECKPRESS
Ariani