Nga 200€ në 1200€ të grumbulluara në ushtrimin e parë praktik të shitjes !

Ushtrimi i parë praktik i zhvilluar gjatë trajnimit “Psikologjia e Negocimit dhe Teknikat e Shitjes” është realizuar me sukses nga pjesmarrësit e trajnimit. Qëllimi i këtij ushtrimi ka qenë zhvillimi dhe shitja e produkteve me buxhetin prej 200€ dhe i gjithë fitimi që është bërë nga shitja do të dhurohet për bamirësi. I gjithë ky aktivitet (fitim i mbledhur në vlerë prej 1,200€) është grumbulluar për një periudhë një javore.
Ky ushtrim praktik është vetëm një nga ushtrimet e shumta që do të realizohen gjatë këtij trajnimi.

Për të lexuar më shumë lidhur me trajnimin "Psikologjia e Negocimit dhe Teknikat e Shitjes" ju lutem klikoni këtu