Znj.Valdete Daka mysafire folëse në Kolegjin Europian të Kosovës

Të premten me datë 13/03/2015 nga ora 17:00h mysafir folës në Kolegjin Europian të Kosoves do të kemi znj.Valdete Daka ( Gjyqtare në Gjykatën Supreme të Kosovës dhe Kryetare e Këshillit Qendror Zgjedhor ).

Znj.Daka do të prezetoj para studentëve të Kolegjit Europian të Kosovës temën “ ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I ZGJEDHJEVE NË KOSOVË – ROLI I KQZ-së”.

Duke marrë në konsidetarë eksperiencën dhe profesionalizmin që znj.Dakaj ka treguar gjatë gjithë këtyre viteve në sistemin e drejtësisë dhe në sistemin zgjedhor në Republikën e Kosovës padyshim se do të jetë një ligjeratë me interes të veçantë për studentët dhe stafin e Kolegjit Europian të Kosovës !

Për të lexuar më shumë në lidhje me znj.Valdete Daka ju lutem klikoni këtu


ECKPRESS