Konkurs për Praktikant/e Profesionale (Pa pagesë)

Praktikant/e Profesionale (pa pagesë)
Vendi: Prishtinë

Kolegji Europian i Kosovës ”ECK” tani është në kërkim të pesë praktikantëve për pozitën: Praktikant/e Profesionale (pa pagesë)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Ndihmon në hartimin dhe përgatitjen e raporteve, korrespondencave, memove, formulareve, si edhe mban agjenden e përditshme;
• Ndihmon dhe përkrah të gjithë të interesuarit dhe bashkëpunëtoret në aspektin administrativ: shënimeve, raporteve;
• Ndihmonnë hulumtime kuantitative dhe kualitative dhe i mbledhë/analizon informata duke përdorë metoda dhe teknika të ndryshme.
• Ndihmon në përgatitjen e raporteve për rrjedhën e punëve;
• Ndihmon në administrimin e korrespondencave të mbikqyrësit duke përfshirë regjistrimin, klasifikimin dhe shpërndarjen e përshtashmetësaj;
• Ndihmonnë kryerjen e detyrave tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi brenda fushës së përgjegjësisë.
 

Kualifikimet e kërkuara:

• Kandidati/ja duhet të jetë i diplomuar në Ekonomik, Juridik, Komunikim Masiv, administrim biznesi, inxhinieri kompjuterike ose fusha të ngjashme;
• Të ketë njohuri të gjuhës Angleze (nëshkrim dhe në të folur);
• Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
• Shkathtësi të miratë komunikimit;
• Njohuri të mira të punës me kompjuter (Word, Excel dhe Internet Explorer);
• Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i/e gatshëm për punë në ekip.
• Çdo kualifikim tjetër do të konsiderohet si përparësi.

Benifitet nga Praktika Profesionale (pa pagesë)
• Ofrojmë ambient dinamik dhe miqësor të punës,
• Mundësi për avancim profesional nga trajnimet e ndryshme që ofrohen brenda Kolegjit.
• Mundësi vazhdimi të praktikës me pages për kandidatët e suksesshëm.

Praktika zgjatë prej 3 deri në 6 muaj, varësisht prej interesimit dhe suksesit të kandidatit/es.

Të gjithë ata që janë të interesuar të aplikojnë, luten që të dërgoni CV-të tuaja në work@eck-edu.org, jo më larg se 30 Korrik 2014. Apo mund të vizitoni www.facebook.com/kolegjieuropian.

Do të kontaktohen vetëm kandidatët me potencialqë ne i zgjedhim.