Mundësi punësimi në Kolegjin Europian të Kosovës: Trajner për fushën e Kontabilitetit dhe Financave

KONKURS
KOLEGJI EUROPIAN I KOSOVËS, PRISHTINË
Qendra për Trajnim Profesional dhe Certifikime ECK
POZITA E PUNËS: Trajner për trajnime nga fusha e Kontabilitetit dhe Financave  (2 pozita)


DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a) Realizimin e trajnimeve nga fusha e kontabilitetit dhe financave

Kushtet e kërkuara:
-Pregaditja e lartë universitare, (Obligative)
-Certifikime nga ACCA apo certifikime tjera ekuivalente
- Përvojë pune në trajnime dhe mbajtje të kontabilitetit (Obligative).
-Aftësi të përdorimit të programeve kompjuterike (Obligative).
- Njohja e Gjuhës Angleze, niveli (B2 – C1 )

Dokumentet për aplikim:
- CV–ja e aplikantit
- Certifikimi nga ACCA/Certifikime tjera ekuivalente
- Certifikata e gjuhës angleze

Afati i aplikimit: 22.03.2016 deri me date 27.03.2016

Të gjithë kandidatët e interesuar për aplikim, luten që të dërgojnë CV-të së bashku me dokumentet për aplikim në email adresën work@eck-edu.org, jo më larg se 27 Mars 2016 me subject: Trajner për trajnime nga fusha e Kontabilitetit dhe Financave.